Algemeen

Elk MM-project krijgt vooraf een accordering en een eigen budgettoekenning. De uitgaven mogenhet door het bestuur van MM vastgestelde projectbudget nimmer overstijgen.
De start en duur van een project wordt periodiek (tenminste jaarlijks) bekeken en vastgesteld door het bestuur. Bij een aanvraag van een project staat de projectomschrijving en het van tevoren bepaalde doel, het proces, het resultaat en de financiële mogelijkheden centraal