integrale samenwerking

Het scheppen van mogelijkheden voor interactie tussen jong en oud
is een manier om meer cohesie in onze samenleving te realiseren 

Prof. Pearl Dijkstra, Erasmus Universiteit Rotterdam

Vrienden
en
Partners